MORAMA COMMUNITY JUNIOR SECONDARY SCHOOL

Diketapele

Sekolo sa mophato wa magare sa Morama se tlholegile fa gare ga tirisanyo mmogo ya puso le setshaba. Lephata la thuto le thusa ka diperesente di le masome a supa le botlhano mo dikagong le ditshenyelo tse di tla a tlhagang kwa morago, mme tse di setseng tsa diperesente tse masome a mabedi le botlhano di dirwa ke setshaba ka bagogi ba sekole. Dikgonagalo le tswelelopele ya sekolo se, di laolwa ke titisanyo mmogo le thusano go tswa mo setshabeng, se sekolo se tsayang bana mo go sone.